Ehinus je arhitektonski izraz za profilaciju koja se nalazi ispod abakusa na stubu dorskog reda i jonskog reda iznad kapitela.