Metonski ciklus

Metonski ciklus ili Metonov ciklus ili Metonički ciklus, pojam iz hronologije, nazvan po atinskom astronomu Metonu iz 5. veka pne., koji ga je otkrio u saradnji sa kolegom Euktemonu.

Ciklus traje 19 godina i obuhvata 235 lunacija, ili sinodičkih meseci, nakon čega se Mesečeve mene ponavljaju u iste dane solarne godine (tj. godine godišnjih doba, poznate i kao tropska godina). Prema savremenim podacima 235 lunacija traje oko 6.939 dana i 16,5 sati a 19 solarnih godina traju oko 6.939 dana i 14,5 sati, razlika od svega par sati za 19 godina.

Kao primer ćemo pokazati vremena punog Meseca 1993. i 2012. po Univerzalnom vremenu (za naše krajeve dodati jedan sat po zimskom, odn. dva po letnjem vremenu; letnje računanje vremena počinje zadnje nedelje u martu, 1993. se završavalo zadnjom nedeljom u septembru, a danas u oktobru):

1993. 2012.
08.01. u 12:37 09.01. u 07:30
06.02. u 23:55 07.02. u 21:54
08.03. u 09:46 08.03. u 09:39
06.04. u 18:43 06.04. u 19:19
06.05. u 03:34 06.05. u 03:35
04.06. u 13:02 04.06. u 11:12
03.07. u 23:45 03.07. u 18:52
02.08. u 12:10 02.08. u 03:27
01.09. u 02:33 31.08. u 13:58
30.09. u 18:54 30.09. u 03:19
30.10. u 12:38 29.10. u 19:49
29.11. u 06:31 28.11. u 14:46
28.12. u 23:05 28.12. u 10:21

Kalendarska godina, za razliku od astronomskih ciklusa, mora imati ceo broj dana.

Ciklusom je obezbeđeno definitivno i ujednačeno pravilo za umetanje prestupnih meseci u lunarni kalendar i tačnija vrednost tropske godine. Zahvaljujući tome, poslužiće kao osnova kalendara usvojenog u Seleukidskom carstvu (Mesopotamija) a i danas se koristi u hebrejskom kalendaru i u kalendaru hrišćanskih crkava (u vezi izračunavanja dana Uskrsa - vidi computus).

Takođe pogledati

uredi

Izvori

uredi