Interkalacija je ubacivanje prijestupnog dana, tjedna ili mjeseca kako bi kalendarske godine bile u skladu s godišnjim dobima.

Solarna godina se ne sastoji od cijelih dana, ali se kalendarska godina mora sastojati od cijelih dana. Jedini način da se to pomiri jest variranje broja dana u kalendarskoj godini.

U mnogim kalendarima se to čini tako da se običnoj godini od 365 dana doda dodatni dan (prijestupni dan ili interkalarni dan): to čini prijestupnu godinu od 366 dana.

Edikt iz Canopusa, koga je izdao faraon Ptolemej III, Euerget od Egipta godine 239. pne., odredio je sistem prijestupnih godina.

U gregorijanskom kalendaru kao i julijanskom kalendaru koji mu je prethodio, interkalacija se provodi dodavanjem jednog dana mjesecu februaru svake prijestupne godine. U julijanskom kalendaru se to čini svake 4 godine. U gregorijanskom kalendaru se godine djeljive sa 100, ali ne 400, izuzimaju od interkalacije radi poboljšane točnosti.

Solarna godina također nema cijeli broj lunarnih mjeseci, pa se lunisolarni kalendar mora koristiti promjenljivim brojem mjeseci u godini. To je obično 12 mjeseci, ali se nekad 13. mjesec (interkalarni ili embolizmički mjesec) dodaju godini.

ISO 8601 uključujue godinu od 52 tjedna. Svaka godina koja ima 53 četvrtka ima 53 tjedna; taj dodatni tjedan se može nazivati interkalarnim.

Određivanje ima li godinu interkalaciju se može računati prema (julijanskom, gregorijanskom ili hebrejskom kalendaru ili odrediti kroz promatranje (iranskog kalendara).

V. kalendar

uredi