Memorandum je dokument koji bilježi događaj, dogovor ili samo razmišljanja o nekoj tematici.

Vrste memoranduma

uredi

Pošto postoji više osnovnih vrsta memoranduma oni se dijele na:

  • Memorandum o dogovoru - dokument o poslovnom dogovoru između stranaka o budućoj zajedničkoj suradnji
  • Memorandum u razumijevanju - dokument koji opisuje dogovor između različitih političkih ili poslovno stranaka
  • predsjednički memorandum je vrsta naređenja koje izdaje predsjednik SADa
  • Sudski memorandum - je kratki memorandum u kojemu su izneseni podaci o sudskom slučaju

Poznatiji memorandumi

uredi