Glad koja seispoljava kao nedostatak hrane za faunu, odnosno nedostatak hrane za stanovništvo na širem području se ponekad naziva masovna glad. U tom smislu se razlikuju dvije vrste gladi - kronična i periodična glad.

Kronična glad se najčešće ispoljava kroz pothranjenost najvećeg i velikog dijela stanovništva na nekom području uzrokovanog trajnim geografskim, klimatskim ili društveno-ekonomskim okolnostima (neplodna zemlja, prenaseljenost, religijski tabui protiv određenih vrsta prehrane i sl.).

Periodična glad obično naglo zahvaća velike dijelove stanovništva uslijed izvanrednih događaja kao što su elementarne nepogode, zarazne bolesti ili rat, a koji izazivaju prekid proizvodnje, odnosno distribucije hrane na nekom području. Kao primjeri masovne gladi u historiji se navode Velika glad u Irskoj sredinom 19. vijeka, Holodomor u Ukrajini početkom 1930-ih, Velika glad u Bengalu 1940-ih, glad u Biafri krajem 1960-ih, etiopska glad 1980-ih te sjevernokorejska glad 1990-ih.

Eksterni linkovi

uredi