Portable Document Format

Portable Document Format (skraćeno: PDF) je format zapisa dokumenata kojeg je kreirala američka firma Adobe Systems 1993. godine. Koristi se za zapis dvodimenzionalnih dokumenata nezavisno o uređaju i rezoluciji ispisa.

Svaki PDF-dokument sadrži kompletan opis dokumenta, uključujući slike, tekst, vektorsku grafiku, rasterske slike, te može sadržavati i fontove potrebne za prikaz teksta. Za prikaz PDF-dokumenata potrebno je imati odgovarajuće programe za računalu, koji su besplatni i mogu se naći preko Interneta.

Format je zasnovan na jeziku PostScript. Može se prepoznati po tome što su prva četiri bitaa uvijek PDF. Ime dokumenta (datoteke) obično završava s ekstenzijom.pdf.

Oznaka (PDF) iza linka u Wikipediji označava da je riječ o linku na dokument koji je u formatu PDF.

Vanjski linkovi

uredi