Maslina - Dalmatinska autonomaška stranka

Maslina - Dalmatinska autonomaška stranka je bila lijeva regionalistička politička stranka koja je djelovala u Hrvatskoj početkom 21. vijeka. Zalagala se za autonomiju Dalmacije u Hrvatskoj. Među njenim osnivačima bio je Nikola Zokić, vijećnik HSS-a u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije u mandatu 2001-2005. Godine 2007. je prestala s radom, prethodno se ujedinivši s Ljevicom Hrvatske.