Marko Valerije Mesala Korvin

Marko Valerije Mesala Korvin (Marcus Valerius Messalla Corvinus, 64. pne. - 8. n.e.) bio je rimski političar i pisac iz vremena prijelaza Republike u Carstvo, poznat kao jedan od najvećih pokrovitelja umjetnosti svog doba.

Otac mu je bio Marko Valerije Mesala Niger, konzul za 61. pne. Mladi Mesala se obrazovao u Ateni kod Kvint Kvinta Horacija i Cicerona, koji su u njega usadili republikanska uvjerenja kojih se nije odrekao do kraja života. Godine 43. pne. ga je Drugi trijumvirat proskripcijama osudio na smrt te je utočište pronašao kod Cezarovih ubica. Nakon bitke kod Filipa je pomilovan, te je prešao u službu Marka Antonija, da bi kasnije podržao Oktavijana. Godine 31. pne. je zajedno sa Oktavijanom služio kao konzul. Na Oktavijanovom strani je sudjelovao u bitci kod Akcija. Godine 27. pne. je vodio pohod protiv pobunjenih Akvitanaca, a za što je nagrađen trijumfom.

Mesala je imao ambivalentan odnos prema Oktavijanu, koga je cijenio kao državnika i prijatelja, ali se nije htio pomiriti s njegovim ukidanjem republikanskog poretka. Tako je predložio Senatu da Oktavijanu daje naslov pater patriae (otac nacije). Međutim, kada ga je 26. pne. Oktavijan imenovao gradskim prefektom, on je samo nakon šest dana podnio ostavku držeći da zbog savjesti ne može ostati na tom položaju.

Prema kasnijoj predaji je bio predak vlaško-mađarske porodice iz koje su potekli Janoš Hunjadi i Matija Korvin.

Prethodi:
Gnaeus Domitius Ahenobarbus i Gaius Sosius
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Imperatorom Cezarom Augustom
31. pne.
Slijedi:
Imperator Caesar Augustus i Marcus Licinius Crassus Dives