Magistrat je izraz koji u najširem smislu označava niže rangirane sudske ili upravne funkcionare koji su ovlašteni presuđivati u sporovima, donositi različita upravna rješenja ili pokretati postupke po službenoj dužnosti. U zemljama anglosaksonske pravne tradicije magistrat (engleski: magistrate) po svojoj ulozi obično odgovara sucu, iako je oblast kojom se bavi manje važnosti (npr. prekršaji umjesto krivičnih djela) te dužnost obavlja po skraćenom postupku uz daleko manje kvalifikacije nego što je to slučaj kod sudaca. U državama kontinentalnog prava magistratima se mogu nazivati i javni tužitelji, istražni suci, ali i činovnici lokalne uprave.

V. također uredi