Ljudske potrebe

Ljudske potrebe su prema Fromu, potrebe koje proističu iz ljudske prirode i predstavljaju odgovor na njegove egzistencijalne dihotomije. Po Fromu, postoji pet osnovnih ljudskih potreba: potreba za povezanošću, potreba za prevazilaženjem, potreba za ukorenjenošću, potreba za identitetom i potreba za okvirom orijentacije i verovanja. Dva fundamentalno različita načina su moguća u rešavanju problema ljudske egzistencije, a to znači u zadovoljavanju ljudskih potreba: regresivan (bolestan, neautentičan) i progresivan (zdrav, autentičan). Ta dva smera su: prvi, da se vrati na nivo životinjskog postojanja, koje karakteriše simbiotička veza i narcizam (sigurnost), ili drugi, da traži novi način povezivanja sa svetom putem ljubavi, stvaralaštva i razuma, što podrazumeva dostizanje produktivne ljudske egzistencije.

Spoljašnje vezeUredi