Ljiljana Ševo, rođena u Banjoj Luci 1962. godine, je bosanskohercegovačka istoričarka umjetnosti.

Postdiplomske studije, na temu Manastir Lomnica, završila je u Beogradu na Filozofskom fakultetu, na katedri za istoriju umjetnosti jugoslovenskih naroda srednjeg vijeka 1995. godine. Osim što je pravoslavno nasleđe Bosne i Hercegovine posmatrano u svjetlu politike i nemirne istorije, u radu se otkriva i velika umetnička vrijednost ove bogomolja i pred širu čitalačku publiku iznosi zanemarivana arhitektonska i slikarska dela. Na istom fakultetu 2001. godine odbranila je doktorsku disertaciju. Radila je u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika i prirodnog naslijeđa Republike Srpske u Banjaluci, na više projekata vezanih za restauraciju pokretnog i nepokretnog naslijeđa. Zaposlena je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

Bila je dugogodišnji član Komisije za Nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine [1]

Objavila je više knjiga i nekoliko desetina naučnih i stručnih tekstova.

Knjige

uredi
 • Srpske ikone XVI-XVIII vijeka iz crkava i manastira sa prostora BiH (katalog izložbe)
 • Crkva Rođenja svetog Jovana Preteče u Stonom Beogradu
 • Jajce u narodnoj predaji
 • Srpsko zidno slikarstvo 18. vijeka u vizantijskoj tradiciji
 • Kulturna baština Republike Srpske
 • Manastir Gomionica
 • Pravoslavne crkve i manastiri u Bosni i Hercegovini do 1878. godine
 • Manastir Lomnica[2]
 • Urbanistički razvoj Banje Luke
 • Manastiri i crkve brvnare Banjalučke eparhije

Naučni radovi

uredi
 • O graditeljima pravoslavnih crkava u Bosni i Hercegovini u vrijeme austro-ugarske uprave
 • Pravoslavna crkva u Travniku i njen ikonostas
 • Bogosalići – dubrovački klesari 15. vijeka porijeklom iz Bosne
 • Pravoslavni manastiri Sjeverne Bosne - obnove u 19. vijeku
 • Zidno slikarstvo u paraklisu Svetih apostola u Hilandaru
 • Kameni nadgrobnici srednjovjekovne Bosne i Huma – stećci
 • Majstori iz okoline Moshopolja u srpskom živopisu XVIII vijeka
 • Neke posebnosti u programu i ikonografiji živopisa u Vraćevšnici
 • Osvrt na istorijske uslove u kojima je nastajala srpska umjetnost u 18. vijeku u oblastima pod osmanskom upravom
 • Jedna neubičajena tema u srpskom slikarstvu – Bogorodica između Joakima i Ane u crkvi Uspenja Bogorodice u Srpskom Kovinu
 • Motiv kola na reljefima stećaka – ikonografska i stilska razmatranja
 • Jajce u narodnoj tradiciji, putopisima i umjetnosti
 • Jajce, svjedočanstvo o sukcesiji ljudskih pregnuća
 • Stari višegradski most u narodnoj tradiciji, putopisima i umjetnosti
 • O temama i ikonografiji zidnih slika u crkvi Svete Petke u Mrkovi
 • Umjetnički značaj stare srpske grafike
 • Gomioničko zidno slikarstvo iz XIX vijeka
 • Postanak, arhitektura i ikone pravoslavne crkve Sv. Apostola Petra i Pavla u Kozarcu[3]
 • Motiv jelena na reljefima stećaka

Literatura

uredi
 • Pravoslavne crkve i manastiri u Bosni i Hercegovini do 1878. godine[1]

Reference

uredi
 1. Član Komisije za Nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine
 2. Manastir Lomnica
 3. Crkva sv.Petra i Pavla