Liu He (Han Zhao)

Liang Wang (梁王)
Porodično ime: Liu (劉; líu)
Osobno ime: He (和, hé)
Posthumno ime: nema

Liu He (劉和) (? -310), kurtoazno ime Xuantai (玄泰) je bio kratkotrajni car kineske/Xiongnu države Han Zhao 310. Bio je, najvjerojatnije najstariji, sin osnivača države Liu Yana i njegove prve supruge carice Huyan. Početkom 310. ga je otac imenovao krunskim princem. U ljeto godine je otac umro, te je Liu He došao na prijestolje. Odmah po stupanju na prijestolje je došlo do oružanog sukoba sa braćom, a u čemu je bio najuspješniji Liu Cong koji ga je ubio. Vladavina mu je trajala samo deset dana.

Izvori

uredi
Princ od Lianga
Umro/la: 310
Kraljevske titule
Prethodi:
Liu Yuan
Car Han Zhaoa
310
Slijedi:
Liu Cong
Pretendirane titule
Prethodi:
Liu Yuan
— TITULARNI —
Kinesko Carstvo
Tvrdnje o kraljevskom potomstvu
310
Razlog za neuspjeh sukcesije:
Wu Hu ustanak
Slijedi:
Liu Cong