Legio V Macedonica

Legio quinta Macedonica (Peta makedonska legija) je bila rimska legija koju su najvjerojatnije 43. pne. za vrijeme mutinskog rata osnovali konzul Gaj Vibije Pansa Cetronijan i Oktavijan August. Njen simbol je bio bik. Vjeruje se da je sudjelovala u bitdi kod Akcija, a da je potom bila stacionirana u Makedoniji, po kojoj je dobila ime. Od 6. pne. je služila u Meziji. 60-tih je služila na Istoku, prvo u partskom ratu pod Korbulonom, a zatim pod Vespazijanom u gušenju Jevrejskog ustanka. Nakon toga se vratila u Meziju i tamo služila sve do 5. vijeka.