Artikulacija je način na koje se izvode tonovi pri pevanju ili sviranju muzičkog instrumenta. Ona muzičaru pomaže da se bogatije, jasnije, razgovetnije i preciznije muzički izrazi.[1]

Artikulacije od legata do stakatisima. O ovom zvuku Legato,O ovom zvuku Portato, O ovom zvuku Staccato,O ovom zvuku Staccatissimo

Na desnoj slici prikazane su notama i zvučno četiri artikulacije: legato, portato, stakato i stakatisimo.

Šta je legatoUredi

Spojnica nota različite visine u muzici je znak za legato (ital. legato - vezano; engl. legato; fr. lié, nem. legato)[2].

Legato je vrsta artikulacije koja se obeležava lukom iznad ili ispod grupe nota, koji izvođača upućije da te tonove treba da izvodi mirno bez prekida, na jedan dah.[3]


  • Primer:
 

IzvoriUredi