Lazare Nicolas Marguerite, comte Carnot (Nolay, 13. svibnja 1753.Magdeburg, 2. kolovoza 1823.) je bio francuski političar, državnik, matematičar, fizičar i inženjer. Lazare Carnot je bio jedan od najutjecajnijih političara Francuske revolucije te je držao cijelu seriju političkih funkcija u tom periodu. Bio je predsjednik Nacionalnog konventa, jedan od prvih pet Direktora, član Komiteta javnoga spasa te nosilac nekoliko ministarskih funkcija. Carnot je imao i važnu ulogu u Revolucionarnim ratovima, u sklopu kojega je organizirao vojsku i vodio operacije. Vojni uspjeh mu je donio nadimak Organizator pobjede. Iako se nije aktivno usprotivio Jakobinskom teroru, zajedno s nekolicinom članova Komiteta se otvoreno usprotivio Robespierreu tokom Termidorske reakcije.

Lazare Carnot
Lazare Carnot

Mandat
20. svibnja 1794. – 4. lipnja 1794.
Prethodnik Robert Lindet
Nasljednik Comte Prieur-Duvernois

Mandat
4. studenog 1795. – 5. rujna 1797.
Predsjednik inauguracijski držatelj
Prethodnik  Philippe-Antoine Merlin

Rođenje 13. svibnja 1753.
Francuska Nolay, Francuska
Smrt 2. kolovoza 1823.
Njemačka Magdeburg, Njemačka
(tada  Prusija)

Potpis

Nakon pada Jakobinaca, Carnot je postao jedan od Direktora. U tom razdoblju postaje nešto umjereniji, mada u duši i dalje uvjereni republikanac. Njegova uloga tokom Konzulata bila je minorna, a bio je jedan od zastupnika koji su glasali protiv dodjeljivanja doživotnog mandata Napoleonu i nasljednog reda za njegove potomke. Nakon uspostave Prvog Carstva se povlači iz javnog života zbog sukoba ideala te se posvećuje znanstvenom radu, formiravši nekoliko važnih zaključaka na polju fizike i matematike.

Nakon Napoleonovog katastrofalnog kraha u Rusiji, Carnot se vraća u politički i vojni život kako bi stao u Napoleonovu obranu. Tokom Stotinu dana je bio ministar rata, a nakon Napoleonova konačnog kraha je protjeran iz zemlje. Jedno je vrijeme boravio u Varšavi, a onda je otišao u Magdeburg gdje je i umro. Njegovi ostaci su 1889. preneseni u pariški Panthéon.

Lazare Carnot je otac Sadija Carnota, fizičara koji je utemeljio termodinamiku i državnika Hippolytea Carnota te djed predsjednika Marieja Françoisa Sadija Carnota.