Inženjer je osoba visokotehničkog fakultetskog obrazovanja u jednoj ili više tehničkih i inženjerskih disciplina. Inženjeri su posebno izučeni za tehničke i operativne poslove praćenja i upravljanja proizvodnjom i industrijskim resursima.

Inženjer

Dizajn turbine zahtjeva suradnju inženjera različitih oblasti
Tip profesija
Opis
Sposobnosti tehničko znanje, upravljačke vještine, profesionalizam
Potrebno obrazovanje Visoka školska sprema, viša školska sprema
Mjesta zaposlenja tehnologija, nauka, vojska
Srodni poslovi inženjer-tehnolog, projektni menadžer

Osim strojarstva i elektrotehnike, titulu inženjera se može steći i u drugim tehničkim zanimanjima kao što su: brodogradnja, geodezija, građevinarstvo, računarstvo, rudarstvo, metalurgija, tehnologija (kemijska, tekstilna, prehrambena, grafička, drvna tehnologija...), promet, zaštita na radu (sigurnost), agronomija, šumarstvo - te mnogim drugim strukama.

Zanimljivo je da reč inženjer ne potiče od engleske reči engineer (mašinista) kao što se obično misli već od latinske reči ingeniosus što u prevodu znači talentovan, sposoban da pronađe nešto novo, novo rešenje.

Može se smatrati da je po nivou svog znanja Arhimed bio prvi inženjer.

Na području bivše Jugoslavije se titulom inženjera nazivaju osobe visoke stručne spreme i više stručne spreme. Inženjeri visoke stručne spreme (VSS) se razlikuju titulom "diplomirani", npr. "dipl. inž". Diplomirani inženjer za razliku od 'nediplomiranog' mora biti bolje izučen u teoretskim i eksperimentalnim znanjima - i prikladniji su za projektne, laboratorijske, istraživačke i menadžerske poslove.