Korsko more

more

Koro more je dio Tihog okeana. Nalazi se između ostrva Viti Levu, (Fidži) na zapadu i ostrva Lau na istoku, okružena ostrvima Fidžijskog arhipelaga.

Koro more

Nazvano je prema vulkanskom ostrvu Koro.

Karakteristike

uredi

More dostiže dubinu do 2.930 metara koja opada prema zapadu i sjeveru gdje se nalaze i dva najveća ostrva koja ga okružuju.[1] Najveći broj morskih koridora povezuje Koro more sa gusto posloženim koralnim grebenima, ostavljajući samo nekoliko plovnih pristupa centru grupe ostrva. Morsko dno je pokriveno teškim bazaltnim stijenama koje su zajedničke za okeanske bazene.[1]

Izvori

uredi