Kilometar

(Preusmjereno sa stranice Km)

Kilometar (simbol: km) je jedinica za dužinu jednaka sa 1000 metara (iz grčke reči khilia = hiljada i metro = brojati/mera). Približno je jednak sa 0,621 milja, 1094 jarde ili 3281 stopom.

Unikod ima simbole za "km" (㎞), za kvadratni kilometar (㎢) i za kubni kilometar (㎦); međutim, oni su korisni samo u CJK tekstovima, gde su jednaki u veličini kineskim karakterima.

hektometar << kilometar << megametar

Povezano

uredi