Hektometar (skraćeno hm) je mjerna jedinica za dužinu koja iznosi stotinu metara. Vrlo rijetko se koristi, osim kod mjerenja dužine željezničkih pruga i cesta. Poznata je prije svega kao osnov za kvadratni hektometar, odnosno hektar, najčešće korištenu mjeru za površinu.

Oznake za dužinu na željezničkoj pruzi.