Megametar je mjerna jedinica za dužinu koja iznosi milijun metara, odnosno tisuću kilometara.

Vrlo rijetko se primjenjuje.