Ketoni su organska jedinjenja sa kiseonikom koja sadrže karbolnilnu - keto - grupu.[1] Za ugljenikov atom karbonilne grupe vezane su dve akil-grupe. Ketoni nastaju oksidacijom sekudarnih alkohola. Opšta ketona formula je: R1(CO)R2.[2]

Keton
Aceton, najprostiji keton

Nomenklatura i etimologija uredi

Reč keton je izvedena iz Aketon, stare nemačke reči za aceton.[3]

Po IUPAC nomenklaturi, ketoni se imenjuju promenom sufiksa -an na početnom alkanu u -anon. Za važnije ketone se koriste tradicionalna nesistematska imena, na primer aceton i benzofenon. Ta nesistematska imena se smatraju zadržanim IUPAC imenima,[4] mada pojedini udžbenici koriste imena poput 2-propanon ili propan-2-on umesto acetona, najjednostavnijeg ketona (C H3-CO-CH3). Pozicija karbonilne grupe se obično označava brojem.

Reference uredi

  1. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "ketones". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
  2. Clayden Jonathan, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers (2001). Organic chemistry. Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0-19-850346-6. 
  3. Online Etymology Dictionary
  4. List of retained IUPAC names retained IUPAC names Link

Spoljašnje veze uredi