Kanadski fudbal

Kanadski fudbal je kanadski sport. Postoje 2 ekipe od 12 igrača na terenu dimenzija 101 x 59 metara.

Kanadski fudbal