Kablovski modem

Kablovski modem je uređaj koji je neophodan korisnicima kablovske televizije da koriste usluge Interneta tj. kablovskog interneta. Funkcija kablovskog modema je da razdvoji delove spektra koji se odnose na prenos radio i TV signala od podataka koji se odnose na Internet.

Kablovski modem ima najmanje tri priključka. Prvi priključak je standardni F-port konektor, odnosno kontektor za koaksijalni kabl koji je sličan konektoru na poleđini TV aparata ili video rekordera. Kablovska televizija se priključuje na taj port. Drugi i treći interfejs su Ethernet (mrežni) i USB konektori, kojim se kablovski modem povezuje sa računarom.

Izgled tipičnog kablovskog modema

Uprkos i mogućim „zagušenjima“ u 99 od 100 slučajeva kablovski modem obezbeđuje daleko veće brzine i pouzdanost od telefonskog modema. Brzina preuzimanja podataka sa interneta teoretski može imati vrednost do 36 megabita u sekundi, a slanja podataka čak do 10 megabita u sekundi.

Brzina je postignuta zahvaljujući tome što je kablovskom modemu za prenos informacija na raspolaganju jedan ili dva kanala sa opsegom od 6 MHz što je daleko iznad propusnog opsega klasične telefonske linije od 3 kHz.

Standard koji ispunjavaju ovakve vrste modema u SAD je DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) - postoje DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.1, DOCSIS 2.0 i DOCSIS 3.0 koji se razlikuju prema propusnoj moći.