Jugovizija je bio naziv za takmičenje za pesmu koja će predstavljati Jugoslaviju na Evroviziji.

Jugoslavija je učestvovala na takmičenju pesme Evrovizije 27 puta, sve od 1961. godine, pa do 1992. godine, izostala je samo 1977, 1978, 1979, 1980, i 1985. godine.

Tokom ovih godina, na Jugoviziji su pobeđivali muzičari iz skoro svih šest socijalističkih republika od kojih se sastojala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Na Jugoviziji su pesme izvodili umetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore. Izvođači iz Hrvatske su bili najuspešniji na takmičenju Jugovizije, pobedili su 12 puta, a izvođači iz Makedonije ni jednom nisu pobedili na Jugoviziji.

Jugovizija 1991. bila je poslednja na kojoj su učestvovale sve jugoslavenske republike.

Od 1992. godine, izvođači iz navedenih republika nisu predstavljali Jugoslaviju na pesmi Evrovizije, jer se SFRJ raspala tokom 90-tih godina dvadesetog veka.

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je pobedila na pesmi Evrovizije 1989. godine pesmom "Rock me" koju je izvela Riva. Prema pravilima, takmičenje za pesmu Evrovizije 1990. godine je održano u Zagrebu, gradu u nekadašnjoj Jugoslaviji, današnjoj Hrvatskoj.