Jovan Pačić

Jovan Pačić (Baja, 1771. - Budim, 1849), književnik. Kao oficir austrijske vojske učestvovao u ratovima protiv Napoleona; penzionisan, živio u Novom Sadu, Dunafeldvaru, Đeru i Budimu. Pisao rodoljubive pjesme po uzoru na njemačke romantičare. Bavio se i slikarstvom. Prvi je srpski pjesnik koji je prevodio Getea. Pred smrt je u Budimu prisno sarađivao sa Simom Milutinovićem Sarajlijom i Milovanom Vidakovićem.


Izvor:

  • "Mala enciklopedija Prosveta" (2 K - P), Beograd, 1978.