Pojam Iranci je opšti, odnosno demonimski naziv za stanovnike Irana, nezavisno od njihove etničke, jezičke, verske ili bilo koje druge pripadnosti.

Etnička karta Irana

Kao uobičajeni demonim, termin Iranci ne treba mešati sa etnonimom Persijanci, koji označava etničke Persijance, glavnu etničku grupu Irana.

Persijanci su uglavnom bili pan-nacionalna grupa koja je predstavljala regionalne narode koji su se nazivali Persijancima i takođe koristili naziv Iranci (u etnično-kulturološkom smislu). Neki naučnici, identifikuju stanovništvo koje govori persijski kao posebnu etničku zajednicu, izuzimajući Irance koji govore druge dijalekte persijskog jezika. Međutim, ovaj pristup može da zavara, jer su se kroz istoriju sve etničke grupe u Iranu kolektivno izjašnjavale kao Iranci.

Etničke grupe

uredi

Izvori

uredi