Interregnum ili međuvlašće u užem značenju označava razdoblje između kraja vladavine jednog vladara i početka vladavine sljedećeg. Pojam interregnum je stvoren spajanjem latinskih riječi inter i regnum. Značenje prve riječi u prijevode je između, a druge kraljevanja. Interregnum se tijekom povijesti najčešće događao nakon kraljeve smrti, kada se dovodilo u pitanje nasljeđivanje prijestolja. U papinskoj državi interregnum je i danas politička konstanta pošto nakon završetka jednog pontifikata postoji prijelazno razdoblje tijekom kojeg se bira novi papa.

U širem smislu se pod time podrazumijeva i svaki prijelazni period između završetka jedne i početka druge vlasti/uprave u nekoj državi ili društvenoj grupi (vjerska zajednica, politička stranka, poduzeće i sl.)

Interregnum u povijesti

uredi