Improvizacija

višeznačna odrednica na Vikimediji

Improvizacija (fr. improvisation, engl. improvisation , ital. improvvisazione, nem. Improvisation )[1] je aktivnost izrade ili stvaranja bez pripreme, u trenutku. Ona je odgovor na stimulans nečijeg neposrednog okruženja.

Improvizacija može da se odnosi na:

Izvori uredi

<References>

  1. Vlastimir Peričić, Višejezični rečnik muzičkih termina