Hidratacija


Hidratacija ima više značenja a sva se odnose na vodu: