Hidratacija (reakcija)

Za ostale upotrebe, v. Hidratacija.

U organskoj hemiji hidratacija je hemijska reakcija u kojoj se hidroksilna grupa (OH-) i vodonik vezuju za dva atoma ugljenika koji su kovalentno vezani dvostrukom vezom:[1][2][3][4]

RRC=CH2 + H2O/kiselina → RRCH-CH2-OH

Hidratacija je skup hemijskih i fizičkih procesa, u kojima se voda jedini sa drugom supstancijom bez ostatka. Procesi hidratacije su posebni oblik procesa solvatacije.

Voda u procesu hidratacije može da bude u tečnom ili gasovitom obliku. Razne forme procesa hidratacije se zasnivaju na različitom veziivanju molekula vode sa molekulima drugih supstancija ili njihovim jonima. U produktima hidratacije voda može i dalje da ostaje u obliku molekula ili da udeo u novonastalom hemijskom jedinjenju ima u obliku mešavine vodonika i kiseonika u istoj proporciji kao i u molekulu vode, to jest u odnosu 2:1.

Oblici hidratacije:

  • hemijska reakcija sinteze (podjednako u neorganskoj i organskoj), npr. reakcija vode sa kiseonikom koja daje hidroksid
  • nastanak koordinatne veze u kristalnoj rešetki nekih jedinjenja, usled čega iz bezvodne soli nastaje „uvodnjena“ so.
  • jedinjenje u vodenom rastvoru sa nekim katjonima, usled čega nastaju kompleksni katjoni.

Reference

uredi
  1. Clayden Jonathan, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers (2001). Organic chemistry. Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0-19-850346-6. 
  2. Smith, Michael B.; March, Jerry (2007). Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (6th izd.). New York: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-72091-7. 
  3. McMurry John E. (1992). Fundamentals of Organic Chemistry (3rd izd.). Belmont: Wadsworth. ISBN 0-534-16218-5. 
  4. Morrison Robert Thornton, Boyd Robert Neilson (2006). Organic chemistry. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. ISBN 8120307658.