Gojko Borota je bio četnički pukovnik u drugom svetskom ratu, komandant Romanijskog korpusa JVuO.

Tokom 1944. i 1945. godine, bio je izaslanik Draže Mihailovića za pregovore sa nadležnom nemačkom komandom u Sarajevu oko isporuki oružja i municije četnicima.[1][2] Sačuvane su neke od njihovih originalnih depeša:

Wikiquote „Vrlo mi je važno da što pre dobijemo municiju... Treba da je bude u što većem broju kako za puške tako i za bacače. Tražite ovo energično...[3]
(Depeša generala Mihailovića Gojku Boroti od 18. decembra 1944.)
Wikiquote „Nemci su poručili hitno sledeće: Sve želje u pogledu municije ispunjene i biće otposlati kuda treba. Da se sporazumem sa Vama i da dođem kod njih sa jednim opunomoćenikom da se stvar postavi na svoje mesto. Predlažu da bace svoje trupe po terenima a u pozadini da mi uništavamo one što oni pokrenu. Za ovo daju municiju i ostalu potrebu. Traže da se sa njima uspostavi radio veza kao najnužnije i najhitnije...[4]
(Depeša Gojka Borote generalu Mihailoviću od 5. januara 1945.)

13. januara 1945. pukovnik Gojko Borota iz Sarajeva izveštava Dražu Mihailovića o dolasku sabotera iz Nemačke:

Wikiquote „Nemačka Komanda stavlja na raspoloženje grupu od 64 sabotera pod komandom Gare. Snabdeveni su sa jednom većom i tri manje radiostanice, odlično instruisani i opremljeni... u Sarajevo je već pristiglo njih 29 koji su svršili specijalne kurseve... svi su Srbi... Gara mi je poručio da se potpuno stavljaju na raspoloženje našoj organizaciji i primaju sve naše direktive.[5][6]
(Depeša pukovnika Gojka Borote generalu Mihailoviću od 13. januara 1945.)

16. januara 1945. pukovnik Borota javlja Mihailoviću da će dobiti gumu za opanke ukoliko pomognu nemačku ofanzivu:

Wikiquote „Nemci nameravaju da prodru preko Vlasenice u Zvornik... Namerani su da očiste komunikacisku liniju Doboj — Tuzla — Zvornik i žele sudelovanje naše koje bi bilo levo i desno od te linije i zaposedanje očišćene prostorije... Mole oficira za vezu koji bi usredsredio sve poslove sa Vama i bio u vezi sa Vama. Za obuću dobićemo gumu za pravljenje opanaka... Puk. Borota.[7]
(Depeša pukovnika Gojka Borote generalu Mihailoviću od 16. januara 1945.)

Neke od depeša Gojka Borote služile su kao dokazni materijal na suđenju Dragoljubu Mihailoviću.[8]

IzvoriUredi

Vidi jošUredi