Gnej Flavije (lat. Gnaeus Flavius) bio je isprva pomoćnik rimskog državnika Apija Klaudija Ceka, možda čak i njegov oslobođenik. Uprkos njegovom skromnom poreklu i nepopularnosti u senatorskim krugovima, kao štićenik Apija Klaudija postao je članom rimskog senata, a 304. god. st. e. bio je kurulni edil. Na toj dužnosti Gnej je, uznemirivši konzervativne duhove ali čineći značajnu uslugu građanima, izložio na Forumu natpis koji je regulisao pravila sudskog postupka u Rimu.

Od najranijeg je vremena rimsko privatno pravo i pravnu proceduru kontrolisao i razvijao patricijski sveštenički kolegij pontifika (pontifices), koji su svakoga meseca objavljivali popis dana tokom kojih su se mogli obavljati pojedini pravni poslovi. Gnejev je natpis sadržavao pravila stalnog kalendara koja su određivala koji se pravni poslovi mogu preduzimati kojim danima, a popisao je i pravne formule koje je građanin morao upotrebljavati pred rimskim magistratom da bi se njegov zahtev ili odbrana prihvatili kao validni. Objavljivanje stalnog kalendara i utvrđenih pravnih formula, koje je najverovatnije potpomagao, ako ne i inicirao, Apije Klaudije, umanjilo je donekle u sudsko-pravnim poslovima patricijsku samovolju prema plebejcima.