Kalendar je sistem za imenovanje vremenskih perioda, najčešće dana. Ti dani se najčešće nazivaju kalendarski dani.

Kalendar je naziv i za ilustrirani prikaz sistema (najčešće na papiru).

Činjenica da broj dana u godini nije ceo broj je uzrok postojanja mnogih vrsta neusklađenih kalendara a takođe i još uvek nerešenog problema idealnog kalendara. Postoji više predloga kalendarskih reformi.

Sistemi kalendara

uredi

Tokom razvoja civilizacija postojalo je nekoliko sistema kalendara: lunarni, solarni, lunarno-solarni, venerični i drugi.

  • Lunarni kalendar je usaglašen prema kretanju Meseca odnosno smeni mesečevih mena. Primer je islamski kalendar.
  • Solarni kalendar je usaglašen prema kretanju Sunca i smeni godišnjih doba. Primer je persijski kalendar.
  • Lunarno-solarni kalendar je usaglašen prema međusobnom kretanju Sunca i Meseca. Primer je jevrejski kalendar.
  • Proizvoljni kalendari nisu neposredno vezani za usaglašena kretanja nebeskih tela, primer je sedmica (nedelja) ili julijanski kalendar.
  • Neki kalendari su vezani za kretanje Venere. Primer je stara egipatska civilizacija. Primećeno je da civilizacije bliže ekvatoru imaju kalendare zasnovane na kretanju Venere.

V. također

uredi