Glacijacija (za koju se ponekad koristi izraz Glacijalni period, označavajući poseban period određene ere, kao i proces Visokoglacijalne aktivnosti), često nazivana i ledeno doba, je geološki fenomenon tokom koga se masovni ledeni pokrov formira u Arktiku i Antarktiku te prodire prema ekvatoru. Isto tako se izraz interglacijal, interglacijalija ili Interglacijalni period, poput današnje ere, koristi za označavanje odsutnosti masovne glacijalije na globalnoj razini — npr. ne-ledeno doba. Interglacijacne epohe su, u pravilu, kraće od glacijalnih.Ona je potaknula u prošlosti preseljenja stanovništva s kontinenta na kontinent.