Germanošvajcarci

Germanošvajcarci ili Germanošvicarci je naziv koji se koristi za dio švicarske nacije kojima je maternji jezik švicarski njemački.

Germanošvajcarska područja Švajcarske označena narančasto

Germanošvajcarci potječu od mješavine germanskog naroda Alemani i lokalnog galo-romanskog življa na sjeveru današnje Švicarske. U srednjem vijeku i kasnije su zbog niza geografskih, ekonomskih i političkih okolnosti stvorili etnički identitet različit od svojih germanskih susjeda koji su s vremenom postali dio njemačke i/ili austrijske nacionalne matice.

Danas žive u sjevernom i centralnom dijelu Švicarske i čine oko 63 % stanovništva Konfederacije. Slično kao i Frankošvajcarci, Italošvajcarci i Retoromani se u političkom smislu se identificiraju sa svojim kantonima, odnosno Konfederacijom.