Retoromani je naziv za dio švicarske nacije kojemu je maternji jezik retoromanski ili Rumantsch. Govornici tog jezika - koji je uz francuski, njemački i italijanski jedan od četiri službena jezika Švicarske konfederacije - čine 1 % stanovnika, a pretežno žive u istočnim dijelovima Švicarske.

Smatra se da potječu od drevnih Raeta, plemena po kojima je dobila ime rimska provincija Raetia, a koji su se s vremenom romanizirali.