George F. Kennan

George Frost Kennan, (Milwaukee, Wisconsin, 16. veljače 1904.Princeton, New Jersey, 17. ožujka 2005.) bio je američki diplomat, politički savjetnik, politolog i povjesničar, najpoznatiji kao tvorac koncepta politike „containmenta” (zaustavljanja) i jedna od ključnih osoba u prvoj fazi Hladnog rata.

George F. Kennan

Kennan postaje poznat po svom ”dugom telegramu” iz Moskve 1946. a zatim i po X-članku (”The Sources of Soviet Conduct”) iz 1947. U X-članku je tvrdio da je Sovjetski Savez po naravi ekspazionistički i da se njihov utjecaj mora neutralizirati unutar oblasti koje su bile od strateške važnosti za SAD. Ovi tekstovi bili su temeljni tekstovi o Hladnom ratu, koji su oblikovali novu anti-sovjetsku politiku Trumanove vlade i nadahnuli stvaranje Trumanova doktrine i američke politike prema Sovjetskom Savezu. Zbog toga je Kennan do kraja života bio vodeći autoritet u oblasti Hladnog rata. Kao šef Odjela za planiranje Državnog tajništva SAD–a od 1947., Kennan je imao glavnu ulogu u oblikovanju Marshallovog plana.

Odmah pošto je Trumanova doktrina postala slžbena američka politika, Kennan počinje kritizirati politiku koju je sam započeo i oblikovao. Njegovi pogledi na američku vanjsku politiku razlikovali su se u više točaka od politike Trumanove vlade i njegov utjecaj vremenom postaje marginalan – posebice pošto je Dean Acheson postao Državni tajnik SAD–a 1949. Kada je strategija SAD–a tijekom Hladnoga rata postala agresivnija, Kennan se žalio da su njegovi tekstovi pogrešno protumačeni.

Kennan napušta ministarsvo vanjskih poslova 1950., a osim dva kratka zadatka kao veleposlanik u Moskvi i Jugoslaviji, postaje jedan od vodećih kritičara vanjske politike SAD–a. Kao član Instituta za napredne studije od 1956., ostao je važan mislilac u pitanjima vanjske politike.

Vanjske veze

uredi