Filonoja

Filonoja (starogrčki: Φιλονόη ili Φυλονόη) ime je dve žene u grčkoj mitologiji:

  • Filonoja, kći Jobata i prva supruga Belerofontova. Njena sestra Stenebeja volela je Belerofonta više nego svog tadašnjeg supruga. Belerofontu je bilo obećano da će Filonoja poći za njega nakon što on ubije Himeru, pobedi Amazonke i izvrši još neke zadatke. Belerofontu je potom Filonoja bila data za suprugu, a dobio je i pola kraljevstva.[3][4] Za Filonoju se u izvorima koriste i neka druga imena: Alkimedusa,[5] Antikleja,[6] Pasandra ili Kasandra.[7]

ReferenceUredi

  1. Hesiod, Katalog žena, fr. 23(a)10–12.
  2. Pseudo-Apolodor, Apolodor, III, 10, 6.
  3. Pseudo-Apolodor, Apolodor, II, 3, 2.
  4. Jovan Ceces uz Likofrona, 17.
  5. Sholija uz Homerovu Ilijadu, VI, 192.
  6. Sholija uz Pindarove, Olimpijske ode, XIII, 61.
  7. Sholija uz Homerovu Ilijadu, VI, 155.