Filmska kritika

Filmska kritika je disciplina koja ima za cilj kritiku i vrednovanje filmskog stvaralaštva kao takvog koliko i pojedinačne naslove kao i sve ono što film jeste (pravce, nacionalne kinemtografije, periode i sl). Generalno se deli na onu koja se pojavljuje u medijima i na akademsku koja se još i naziva filmska teorija.

Eksterni linkoviUredi