Elektromehanika

Elektromehanika predstavlja granu tehnnike koja kombinira elektrotehniku i strojarstvo, odnosno proizvodnju i primjenu električnih uređaja s pokretnim dijelovima. Pod time se obično podrazumijevaju i komplicirani uređaji poput električnih pisaćih strojeva, teleprintera i ranih televizijskih sistema koji su se koristili prije pronalaska i primjene moderne elektronike.

Vanjske veze uredi