Efemeroida je višegodišnja zeljasta biljka koja u kratkom vremenskom periodu, kada su uslovi za nju najpovoljniji, razvija vegetativne i reproduktivne organe, ramnožava se i plodonosi.[1]

Šumske efemeroide uredi

Efemeroide koje naseljavaju listopadne šume umerene klime su heliofitne biljke, ali za razliku od tipičnih heliofitnih biljaka koje podnose visoke temperature i vodni deficit, ove biljke su prilagođene na niske temperature. Naime, s obzirom da im je potrebna svetlost, u šumi je mogu je imati pre nego što drveće olista (u proleće), jer kada se to desi, krošnje zaklanjaju svetlost. Takođe, svetlost je dostupna i u toku jeseni kada lišće drveća opadne. U oba ta perioda temperatura kako vazduha, tako i zemljišta je niska. Za ove biljke je period kada drveće olista nepovoljan i one ga preživljavaju neaktivno, tako što opstaju samo njihovi podzemni organi (koren, lukovica, rizom, krtola).[1]

Galerija efemeroida u šumi uredi

Kserofite uredi

Kserofite koje naseljavaju sušna staništa poput stepe mogu biti efemeroide. Neke od njih su geofite, dok druge prekidaju svoju metaboličku aktivnost tokom sušnog perioda, da bi je obnovile kada ima dovoljno vlage. To može da se dešava i više puta tokom godine. Takva vrsta je Carex hostii. Kod drugih, ontogenetsko razviće se dešava samo jednom u toku godine - u toku proleća ili jeseni, kao što je slučaj kod vrsta rodova Crocus i Allium. S obzirom na mezomorfnu građu nadzemnih organa ovih efemeroida i bujan razvoj u vlažnom periodu, ponekad se ubrajaju u mezofite. Na to ukazuje i njihov povoljan vodni režim koji se ogleda u umerenoj transpiraciji i većem sadržaju vode u listovima. Za razliku od nadzemnih, podzemni organi pokazuju znatnu rezistentnost prema dehidrataciji.[1]

Reference uredi

  1. 1,0 1,1 1,2 Stevanović, B. & Janković, M. 2001. Ekologija biljaka sa osnovama fiziološke ekologije biljaka. NNK International: Beograd. ISBN 86-83635-04-X