Društvena promena

Društvene promene kao sociološki pojam označavaju izmene u društvenoj strukturi. One obuhvataju izmene koje se odnose na društvene ustanove, društveno ponašanje i društvene odnose. Društvene promene su uvek prisutne u društvenom životu, ali su u moderno doba postale veoma intenzivne.

Poreklo moderne sociologije se može pratiti kroz pokušaje da se razumeju dramatične promene koje su potresale moderni svet i promovisale nove oblike društvenog poretka.[1] Prema rečima Entonija Gidensa, sociologiju su iznedrile društvene promene koje je pokrenula industrijalizacija na Zapadu.

IzvoriUredi

  1. Giddens, Anthony; Duneier, Mitchell; Appelbaum, Richard and Carr, Deborah (2009) Introduction To Sociology (7th ed.), New York / London: W.W.Norton & Company