Drinska banovina

Drinska banovina je bila banovina (provincija, regija) Kraljevine Jugoslavije od 1929. do 1941. godine. Administrativni centar joj je bilo Sarajevo i uključivala je veći dio današnje Bosne i Hercegovine i manji Srbije. Dobila je ime po rijeci Drini, slično kao i druge banovine Kraljevine Jugoslavije, čime su iz imena banovina izbačena sva historijska i nacionalna obilježja.

Drinska banovina (1931.)
Drinska banovina, 1941.

1941. godine, u Drugom svjetskom ratu, Sile osovine su okupirale Kraljevinu Jugoslaviju te Drinska banovina prestaje postojati. Njena teritorija zapadno od Drine je pripala Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, a teritorija istočno od Drine je pripojena Nedićevoj Srbiji. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, teritorija bivše Banovine je podijeljena između Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i Socijalističke Republike Srbije, u okviru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.