Dizenterična ameba

Dizenterična ameba (lat. Entamoeba histolytica) je anaerobna parazitska protista, vrsta amebe iz roda Entamoeba. Većinom parazitira u primatima. Pretpostavlja se da je oko 50 miliona ljudi zaraženo ovim parazitom. I drugi sisari (poputa pasa i mačaka) se mogu inficirati dizenteričnom amebom, ali se pretpostavlja da nisu značajni prenosioci ove bolesti.

Dizenterična ameba
Trophozoites of Entamoeba histolytica with ingested erythrocytes.JPG
Trofozoiti dizenterične amebe sa ingestovanim eritrocitima
Naučna klasifikacija
Carstvo: Amoebozoa
Red: Entamoebida
Porodica: Entamoebidae
Rod: Entamoeba
Vrsta: E. histolytica
Dvojni naziv
Entamoeba histolytica
Schaudinn, 1903

Aktivni stadijum dizenterične amebe (trofozoit) postoji samo u krajnjem domaćinu i u „svežem“ fecesu, dok ciste uspevaju da prežive u vodi, vlažnom zemljištu i hrani. Posle ingestije (gutanja) cisti, razvija se stadijum trofozoita i uzrokuje infekciju u digestivnom traktu.

Infekcija ovom vrstom amebe može dovesti do različitih bolesti, poput amebijaze, amebne dizenterije, ili amebnog apscesa jetre. Simptomi infekcije uključuju dizenteriju, dijareju, gubitak mase, nesvestice, bol u stomaku i prisustvo ameba. Amebe se mogu zarivati u zid (epitel) creva, uzrokujući karakteristične flašolike lezije, i potom dospeti u krvotok. Putem krvi, amebe dospevaju do ostalih vitalnih organa domaćina, najčešće do jetre i pluća, a ponekad i do mozga ili slezine.

Dizenterična ameba je slična ostalim crevnim amebama, naročito intestinalnim komensalima iz istog roda (Entamoeba), te sâm mikroskopski pregled nije dovoljan za razlikovanje vrsta i ustanovljavanje infekcije. Ponekad se u citoplazmi dizenteričnih ameba mogu videti ingestovana crvena krvna zrnca.

Osobine vrste i parazitske manifestacijeUredi

vrsta Entamoeba histolytica
uzročnik bolesti: amebijaza; amebna dizenterija; ekstraintestinalna amebijaza, akutni amebni hepatitis; pleuropulmonalna amebijaza; amebijaza kože
infektivni stadijum cista
krajnji domaćin čovek
način zaražavanja preko usta (oralno)
nalin transmisije ingestija (gutanje) stare ciste u zaraženoj hrani ili vodi
stanište tanko i debelo crevo
patogeni stadijum trofozoit
način kretanja pseudopodije
pokreti aktivni, progresivni i usmereni
jezgra izgled „Ring and dot" (prsten i tačka): periferni hromatin i sentralni kariosom
razmnožavanje mitotička binarna fisija
patogeneza litička nekroza (nalik na flašolike rupe u presecima gastointestinalnog trakta
načini stvaranja ciste (incistiranje) zaštitni i reproduktivni
dijagnostika u laboratoriji najčešće direktnim razmazom stolice (DFS) i bojenjem (ne omogućava determinaciju do nivoa vrste); enzim-imunoesej (EIA); indirketna hemaglutinacija (IHA); antigenska detekcija monoklonalnih antitelima; PCR za determinaciju vrste. Uzgajanje u kulturi: uzorci stolice na Robinsconocom ili Džonsovom medijumu
stadijum trofozoita
dijagnostički karakteri ingestovani eritrociti; jasno odvojena jezgra
stadijum ciste
hromatoidno telo telašca u obliku cigarâ (izgrađena od kristalizovanih ribozoma)
broj jedara 1 u ranim fazama, 4 u starim cistama
dijagnostički karakteri „Ring and dot“ izgled jedra, hromatoidno telo u citoplazmi