Diatessaron (grčki: διὰ τεσσάρων, dia tessarōn "od četiri"; latinski: diatessarōn) je tekst koji je sirijski kršćanski apologet Tacijan napisao između 160. i 175. te u kome je nastojao harmonizirati četiri evanđelja. U njemu su Evanđelje po Matiji, Marku, Luki i Ivanu sažeti u jedan kompaktni tekst koji daje cjelovitu priču. Tacijan je to postigao tako što je tekstove evanđelja kombinirao, odnosno poredao kronološki. Samo oko 56 stihova originalnih evanđelja nisu navedena u Diatessaronu, uglavnom rodoslovlja i Pericope adulterae.

Arapski tekst Diatessarona iz 11. vijeka, prijevod Abul Faraj Al Tayyeba sa sirijskog na arapski

Diatessaron je služio kao liturgijski tekst među sirijskim kršćanima sve do 5. vijeka kada ga je zamijenila Pešita, odnosno standardna sirijska verzija Biblije.

Eksterni linkovi uredi