Desaguadero Indijanci

Za ostale upotrebe, v. Desaguadero (razvrstavanje).

Desaguadero, je ime izumrlog plemena Južnoameričkih Indijanaca iz grupe Nahua, porodica Juto-Asteci, koje je živjelo na ušću Rijeke San Juan (danas na granici Nikaragve i Kostarike)[1].

Desaguadero bi mogli imati isto porijeklo kao i susjedna Nahuatlan plemena iz Nikaragve (Nicaraos i Nahuatlate), Bagaces ili Bagaz iz Kostarike i možda Sigua i Chuchures iz Paname. Sve ove grupe činile su malene enklave među lokalnim nesrodnim stanovništvom od kojih su kasnije, nakon gubitka kontakta sa Nahua-maticom, asimilirani i u postkolumbovsko doba hispanizirane.

Izvori

uredi