Denes nad Makedonija

Denes nad Makedonija
(Денес Над Македонија)
Srpskohrvatski: Danas nad Makedonijom

Državna himna
 Makedonija

Tekst Vlado Maleski, 1941.
Muzika Todor Skalovski, 1943.
Usvojena 11. kolovoza 1992.

Denes nad Makedonija (Danas nad Makedonijom) je nacionalna himna Severne Makedonije koju je napisao Vlado Maleski, a komponovao Todor Skalovski 1943. godine. Pesma je bila vrlo popularna na makedonskom nacionalnom području u SFRJ, a kada je nakon njenog raspada Makedonija postala nezavisna država, 1992. godine Denes nad Makedonija je uzeta za himnu.

StihoviUredi

Na makedonski (ćirilica):

Денес над Македонија се раѓа
Ново сонце на слободата!
Македонците се борат
За своите правдини!
Македонците се борат
За своите правдини!

Од ново сега знамето се вее
На Крушевската република!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!

Горите Македонски шумно пеат
Нови песни, нови весници!
Македонија слободна,
слободна живее!

Na srpskohrvatski (latinica):

Danas nad Makedonijom se rađa
novo sunce slobode!
Makedonci se bore
za svoja prava!
Makedonci se bore
za svoja prava!

Ponovo se sada zastava vije,
zastava Kruševske republike!
Goce Delčev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski.

Makedonske šume šumno pevaju
nove pesme, nove vesti!
Makedonija slobodna,
slobodna živi!

Vanjske vezeUredi