Deblo je glavna drvenasta os stabla, koja podržava grane i poveznica je između korijenovog sustava i krošnje. Deblo je pokriveno korom, koja ga štiti od štetnih utjecaja te služi za raspoznavanje različitih vrsta drveća, jer svaka vrsta ima drugačiju koru.

Deblo

Deblo je u gospodarskom pogledu najvažniji dio stabla. Ima veliku primjenu u drvnoj industriji. Kada se stablo posječe dobije se trupac, koji se dalje obrađuje na pilanama i u drugim industrijskim pogonima. Posječeno deblo klasificira se po kvaliteti i dodijeljuje mu se klasa, o čemu ovisi i cijena. Debla najviše klase su furniri od kojih se mogu dobiti visokokvalitetni drvni proizvodi, a debla najniže klase su gule i služe prvenstveno kao ogrjevno drvo.

Deblo je osjetljivo na oštećenja poput napada štetnih kukaca kao što su potkornjaci ili od udara groma, šumskog požara i sl.