Crvenomorski rift

Crvenomorski rift se nalazi između dvije tektonske ploče, Afričke i Arabijske.[1] Prostire se cijelom dužinom Crvenog mora, od južnog kraja Mrtvog mora do spojnice s Adenskim hrbatom i Istočnoafričkim riftom. Ova zona poznata je kao trostruka spojnica Afar, a južno od nje nalazi se Somalska ploča. Istočnoafrički i Crvenomorski rift dio su Velike rasjedne doline koja se prema sjeveru nadovezuje na Mrtvomorski rift.

Crvenomorski rift između Afričke i Arabijske ploče

Crvenomorski rift uključuje otok Džabal al-Tair formiran na istoimenom bazaltnom stratovulkanu koji se nalazi sjeverozapadno od Bab el Mandeba, na pola puta između Jemena i Eritreje. Vulkan je eruptirao 30. septembra 2007. godine, nakon 124 godine mirovanja.

Geološka historija

uredi

Crvenomorski rift je predmet opsežnih studija nekolicine generacija geologa i geofizičara.[2] Mnoge publikacije i javna istraživanja pružaju uvid u geološku historiju ovog rifta. Stijene iz perioda krede i paleolita, za koje se smatra da su postojale prije rifta, danas su mjestimično rasprostranjene na marginama rifta. Istovremeno, neki dokazi ukazuju da se bar neke od ovih stijena odnose na ranu fazu evolucije rifta. Raspoloživi, geološki podaci ukazuju da je evolucija u crvenomorskoj regiji aktivno započela u periodu krede.

Reference

uredi
  1. Prikaz šematskog dijagrama Crvenomorskog rifta, pristupljeno 30. maja 2013.
  2. Evolucija rifta, Pristupljeno 30. maj 2013.