Cinkovi prsti su mali proteinski strukturni motivi koji mogu da formiraju koordinatne veze sa jednim ili više jona cinka čime se stabilizuje njihova struktura. Oni se mogu klasifikovati u nekoliko različitih strukturnih familija (proteina cinkovog prsta). Cinkovi prsti tipično funkcionišu kao moduli koji formiraju interakcije sa DNK, RNK, proteinima, ili malim molekulima. Ime „cinkov prst“ je originalno označavalo prstu slične pojave na dijagramima koji su prikazivali hipotetične strukture ponavljajućih jedinica Xenopus laevis transkripcionog faktora GTF3A.[1]

Grafički prikaz Cys2His2 motiva cinkovog prsta, koji se sastoji od α heliksa i antiparalelne β ravni. Jon cinka (zeleno) formira koordinatne veze sa dva histidina i dva cisteina.
Grafički prikaz proteina Zif268 (plavo) koji sadrži tri zinkova prsta u kompleksu sa DNK molekulom (narandžasto).

Klase uredi

Cinkovi prsti su koordinatni kompleksi jona cinka i aminokiselinskih ostataka cisteina i histidina. Oni se mogu klasifikovati po tipu i redu ostataka koji koordiniraju cink (e.g., Cys2His2, Cys4, i Cys6). Sistematičniji metod je klasifikacija u različite grupe savijanja na osnovu sveukupnog oblika njihove proteinske osnove. Najčešće grupe savijanja cinkovih prstiju su Cys2His2-slični („klasični cinkov prst“), trostruki ključ, i cinkova traka.[2]

Sledeća tabela[2] pokazuje različite strukture i njihove ključne osobine:

Grupa Primer strukture Plasman liganda
Cys2His2   Dva liganda formiraju zglavak i dva dodatna formiraju C terminus heliksa.
Gag zglavak   Dva liganda formiraju zglavak i dva dodatna formiraju kratki heliks ili petlju.
Trostruki ključ Dva liganda formiraju zglavak i dva dodatna formiraju N terminus heliksa.
Cinkova traka   Dva liganda formiraju dva zglavka.
Zn2/Cys6   Dva liganda formiraju N terminus heliksa i dva dodatna formiraju petlju.
TAZ2 domenu sličan Dva liganda formiraju terminuse dva heliksa.

Reference uredi

  1. Miller J, McLachlan AD, Klug A (June 1985). „Repetitive zinc-binding domains in the protein transcription factor IIIA from Xenopus oocytes”. EMBO J. 4 (6): 1609–14. PMC 554390. PMID 4040853. 
  2. 2,0 2,1 Krishna SS, Majumdar I, Grishin NV (January 2003). „Structural classification of zinc fingers: survey and summary”. Nucleic Acids Res. 31 (2): 532–50. DOI:10.1093/nar/gkg161. PMC 140525. PMID 12527760. 

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi